มีบริการให้คำแนะนำบริษัทผู้จ้าง
การให้บริการเดินพิธีการขอวีซ่า
เป็นตัวแทนเดินพิธีการขอวีซ่า ในทุกรายละเอียด
ทำสัญญาเช่าโทรศัพท์มือ แนะนำการหาที่พักอาศัย
เราจะช่วยหาบ้านเช่าและช่วยทำสัญญาการเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ
ผู้ใช้แรงงานของเราเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง
บริษัทจัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศ ที่เป็น Partner ของเราจะเลือกสรรค์และจัดส่งคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถและเชื่อถือได้
เรามีบริษัทPartnerในต่างประเทศที่ช่วยติดต่อญาติพี่น้องในประเทศของตน
YOU-Iมีบริษัทหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในหลายๆประเทศ. เราสามารถติดต่อหรือจัดส่งข้อความระหว่างครอบครัวกับผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศได้ทันที
เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะที่คอยให้คำปรึกษา
กิจกรรมของNPO YOU-I เรามีล่ามชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ช่วยsupportsบริษัทของท่าน. ร่วมทั้งการพาผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติไปโรงพยาบาลเมื่อจำเป็น.
เรามีความเป็นกลางในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นปัญหางานหรือเรื่องการพักอาศัย
เราให้คำปรึกษาต่อผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงาน,ปัญหาความเป็นอยู่.เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับหัวหน้างาน
การสร้างระบบขององค์กรให้เป็นสากล
ความเข้าใจเป็นอย่างดีของผู้ใช้แรงงานและบริษัทผู้จ้าง จะส่งผลให้มีความสุขกับการทำงาน. การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม.และเพิ่มทักษะของพนักงานให้เป็นระบบสากล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วย
เหลือคนงานชาวต่างชาติ ยินดีให้คำปรึกษา